Sløyfetekster - Forslag

Sløyfetekster

På de ulke blomsterarrangementene har du muligeten til å bruke bånd / sløyfe for å utrykke en siste hilsen til avdøde. Det venstre båndet bringer din hilsen, mens det høyrebåndet forteller hvem som sender den. Under vises noen eksempler på bånd-/Sløyfetekst.

Kontakt Oss
x